سرویس عالی

1

AOOD تلاش می کند تا بهترین خدمات را به مشتریان خود ارائه دهد. ما به طور کامل در مرحله طراحی اولیه مشتریان خود شرکت می کنیم ، با توجه به سیگنال و خطوط مختلف قدرت سیستم ، فضا ، نصب ، محیط و نیازهای عملکرد سیستم آنها ، پیشنهادات حرفه ای را به آنها ارائه می دهیم و به آنها کمک می کنیم راه حل رابط چرخشی بهینه-حلقه لغزش را پیدا کنند.

پاسخ سریع نیاز اساسی هر فروشنده AOOD است. ما در دسترس بودن 24 ساعته و 7 ساعته مشتریان خود هستیم و اطمینان داریم که سوالات / نیازهای آنها در کوتاه ترین زمان برطرف می شود. در صورت تاخیر در تولید ، مشتریان خود را به موقع مطلع می کنیم.

ما همچنین دارای ضمانت نامه خوب و سیاست پس از فروش هستیم تا اطمینان حاصل شود که مسائل غیر منتظره در اسرع وقت حل می شوند. قیمت مناسب ، کیفیت برتر و خدمات ثابت چیزی است که AOOD به مشتریان ما ارائه می دهد.